Saturday, May 16, 2015

PRM:- Perlu Pertahanan Sempadan yang Menyeluruh untuk Sabah Timur

Perlu  Pertahanan Sempadan yang Menyeluruh untuk Sabah Timur

Parti Rakyat Malaysia (PRM) mengkritik bahawa peristiwa penculikan 2 orang pada petang 7.45 Mei 14 di sebuah restoran makanan laut, Ocean King,  di Sandakan Sabah, menyerlahkan ketidak-cukupian profesionalisme  pihak berkuasa yang dipertanggungjawab menjaga keselamatan  kawasan tersebut . Pihak berkenaan tidak berfikiran  secara menyeluruh dan mendalam tentang  ancaman yang serius daripada anasir-anasir bersenjata Filipina Selatan terhadap rakyat   Pantai Timur Sabah, bahkan terhadap seluruh Sabah.


Perintah berkurung yang dikuatkuasakan dan dilanjutkan di Keselamatan Khas Pantai  Timur Sabah (ESSCOM)dari 7.00 petang ke 5.00 pagi meliputi perairan laut bermula dari 3 batu nautika ke kawasan perairan bersempadan dengan  Filipina Selatan, menunjukkan pihak berkenaan tidak bervisi jauh, dan tidak menjangka bahawa setelah berkali-kali anasir bersenjata Filipina Selatan mengecapi kemanisan madu, anasir ini akan mencerobohi dan melakukan penculikan di  perairan laut dari pantai ke 3 batu nautika atau atas daratan. Ini boleh dikatakan pihak berkenaan lalai dan bertindak dengan tidak memuaskan.


Selain itu, menteri dalam negeri dan menetri pertahanan  kerajaan pusat harus juga bertanggung terhadap berlakunya peristiwa penculikan Sandakan. Walaupun anasir bersenjata Filipina Selatan berkali-kali melakukan penculikan pada masa  dua tahun yang lalu, menteri-menteri berkenaan tidak memberikan penyelesaian  yang lengkap serta membekalkan pelengkapan senjata yang  sempurna, mempertahankan Pantai Timur Sabah, untuk menangani pencerobohan dan penculikan bersenjata dari luar negara, menjaga keselamatan khalayak umum, sehingga lah Ketua Menteri Sabah pun  tidak sabar dan berteriak “cukuplah kami harungi”, dan menuntut supaya kerajaan pusat menambah bekalan kelengkapan pertahanan,  helikopter penyerang dibekal untuk menyerang mana-mana  pencerobohan bersenjata.


PRM berpendapat bahawa pihak berkuasa yang dipertanggungjawab menjaga keselamatan rakyat harus menambah-baikkan daya-upaya profesionalisme mereka kerana keadaan dan suasana masyarakat di dalam dan di luar negeri  makin hari makin rumit dan kompleks,  ketagihan  mengguna Akta Hasutan atau Akta Tahan Tanpa   Bicara terhadap mereka yang berpendapat berlainan (dessidents) daripada elit berkuasa,  akan menyebabkan hilangnya  keinginan untuk meningkatkan daya profesionalisme, dan seterusnya tidak dapat memberikan perkhidmatan keselamatan yang cemerlang dan bermutu tinggi kepada rakyat, mempertahankan rakyat supaya bebas daripada ancaman peny erangan dan penculikan  anasir bersenjata Filipina Selatan atau penjenayah lain seperti peragut dan penyamun.


Setiausaha Agung PRMKoh Swe Yong

012-2766551

No comments: