Thursday, February 18, 2016

PRM Bantah Bawa Masuk Pekerja Asing Mahu Dasar Buruh Asing Murah Dihapus18-02-16

PRM  Bantah Bawa Masuk Pekerja Asing Mahu  Dasar  Buruh Asing Murah Dihapus

Parti Rakyat Malaysia (PRM) membantah serta tidak bersetuju dengan hasrat dan alasan kerajaan yang hendak membawa masuk 1.5 juta pekerja Bangladesh dalam tiga tahun yang akan datang untuk mengisi bidang pekerjaan yang disifatkan Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Dalam Negeri Ahmad Zahid sebagai pekerjaan kotor. 

PRM dapati kenyataan menteri  tentang pengambilan masuk buruh asing ke negara ini bertentangan.

Pihak berkuasa mengumumkan akan mengambil masuk 1.5 juta buruh Bangladesh dalam tempoh tiga tahun akan datang walaupun sudah ada  6 juta pekerja asing berpermit dan masuk tanpa izin . Alasan ialah diminta oleh  pengusaha, dan pemuda-pemudi  kita  malas dan enggan bekerja dalam bidang yang kotor, tetapi pengusaha berkaitan menafikan bahawa mereka ada membuat permintaan tersebut.

Sedang pengambilan masuk pekerja asing panas dibahas umum, Timbalan Perdana Menteri selaku Menteri Dalam Negeri mengumumkan bahawa levi pada setiap pekerja asing akan dinaikkan dengan peratusan yang tinggi, pekerja asing haram akan diputihkan.

Apabila pengusaha membantah dan mengkritik kenaikan tiba-tiba levi tinggi yang membebankan, pihak berkenaan menjelaskan, keputusan   untuk  mengurangkan tabiat kebergantunagan pada pekerja asing, dan menggalakkan pengusaha mengalih kepada penggunaan teknologi intensif untuk mengurangkan bilangan pekerja asing.

Ini menunjukkan oada dasar tenaga pekerja pihak berkuasa ketandusan idea   untuk menangani dan mempertingkatkan daya produktif negara kini dan  untuk masa depan, serta berusaha secara beransur-ansur mengurangkan dan akhirnya menghentikan kebergantungan negara pada dasar tenaga  buruh asing murah.
Pada analisis PRM, masalah   ekonomi dan sosial  yang serius  melanda negara sekarang seperti kebergantungan  negara pada tenaga pekerja asing  dan soal dikecualikan  visa kemasukan pelancong negeri China  merupakan kesan negetif dasar pekerja asing murah dan sistem  rent-seeking yang diamalkan di negara ini.

Di bawah sistem ini, segelintir  yang berkuasa dan berpengaruh menerusi hubungan mereka, berusaha sedaya-upaya mendapatkan kebaikan dan keuntungan dengan cepat dan mudah  daripada apa jua dasar dan program ekonomi yang diadakan kerajaan.

Kegiatan ekonomi rent-seeking, dasar tenaga pekerja asing murah, ketirisan dan keborosan perbelanjaan  kewangan   kerajaan, penyalahgunaan kuasa yang terbentuk hari ini bukan  rakyat didahulukan, tidak manfaatkan rakyat, sebaliknya hanya menguntungkan segelintir orang berkuasa dan sahabat rakannya. Rakyat kebanyakan harus menanggung ketekanan dan kenaikan kos kehidupan, ekoran daripada kepincangan dasar dan polisi kerajaan yang tidak kena pada tempatnya.

Keputusan pihak berkuasa mengambil masuk 1.5 juta pekerja asing akan mengekalkan sistem upah murah, tidak menggalakkan peningkatan daya pengeluaran pekerja, kemahiran pengeluaran masyarakat tidak mungkin maju,  dan seterusnya daya saing negara  menurun.

Pekerja tempatan tidak dapat bersaing dengan pekerja asing yang dibayar dengan gaji lebih rendah yang tidak mencukupi untuk membiayai kehidupan harian pekerja tempatan. 1.5 juta pekerja Bangladesh akan menguntungkan segelintir orang yang diberikan lesen membawa mereka masuk ke negara.

PRM tolak  pengambilan masuk buruh asing . Untuk menangani masalah ekonomi kita, dan fenomena keengganan pemuda-pemudi bekerja di bidang yang kotor seperti yang dikatakan menteri,  menaikkan gaji pekerja , merangsang pengusaha beralih ke teknologi intensif , menghapuskan kegiatan ekonomi rent-seeking, dan menutup ketirisan dan keborosan perbelanjaan kerajaan,  merupakan jalan yang benar untuk menyelesaikan kebergantungan  serta terus-menerus haus pada pekerja asing.  Pendekatan ini  dapat meningkatkan taraf hidup rakyat dan kebajikannya.

Jika tidak berbuat demikian, rakyat negara kita kurang baiknya nasib, dan perlu ketatkan tali pinggang untuk hadapi masa depan yang  muram, atau rakyat perlu berikhtiar mengubahkan keadaan yang menekan dan menindas.

Koh swe Yong
Setiausaha Agung
012-2766551

No comments: